Asfaltové pásy na střechu instalace krok za krokem

Chystáte se rekonstruovat nebo postavit střechu a zvažujete použití asfaltových pásů?

Připravte kvalitní, suchý a rovný podklad zbavený nečistot a starých vrstev.

Naneste doporučené lepidlo na podklad i na rubovou stranu pásu.

Klaďte pásy postupně s řádným přesahem a dbejte na dokonalé spojení. Důkladně zaplňte rohy a přizpůsobte tvary.

Věnujte pozornost řádnému utěsnění a přilepení okrajů. Průběžně kontrolujte těsnost instalace.

pokladka asfaltovych pasu

Pro detailní informace čtěte prosím dále.

Asfaltové pásy jsou důležitou součástí mnoha střešních konstrukcí.

Nabízí výbornou hydroizolaci, dlouhou životnost a jsou dostupné v různých typech a specifikacích.

asfaltový pás na střeše

Hlavní závěry:

 • Asfaltové pásy poskytují efektivní hydroizolaci.
 • Existují oxidované i modifikované asfaltové pásy s různými vlastnostmi.

Typy asfaltových pásů

Oxidovaný asfaltový pás

Jedná se o tradiční typ asfaltového pásu, který je však méně flexibilní při nízkých teplotách a má tendenci k trhlinám.

Modifikovaný asfaltový pás

Tento typ pásu obsahuje elastomery nebo plastomery, které zvyšují jeho tažnost a odolnost proti stárnutí.

Tabulka: Srovnání oxidovaných a modifikovaných asfaltových pásů

Vlastnost Oxidovaný asfaltový pás Modifikovaný asfaltový pás
Flexibilita Nižší při nízkých teplotách Vysoká
Odolnost proti stárnutí Nižší Vysoká
Tažnost Omezená Vysoká

asfaltovy pas

Výběr správného asfaltového pásu

Při výběru asfaltového pásu

je třeba zvážit několik klíčových parametrů:

 • Tažnost: Výběr pásu s vyšší tažností je vhodný pro střechy s komplikovanějšími tvarovými řešeními.
 • Odolnost proti stárnutí: Vyšší odolnost znamená delší životnost materiálu.
 • Teplotní odolnost: Důležitá pro střechy vystavené extrémním teplotám.

Odborná instalace a pravidelná údržba střešních asfaltových pásů

Příprava kvalitního podkladu – základ úspěchu

Před samotnou pokládkou asfaltových pásů je nezbytná řádná příprava podkladové plochy.

Kvalitní podklad splňující následující podmínky je tím nejdůležitějším předpokladem pro funkční a bezproblémovou instalaci:

 • Čistý povrch zbavený zbytků starých materiálů
 • Dokonale rovný a suchý podklad bez vlhkosti
 • Vyspravené trhliny a nerovnosti

Důkladná příprava podkladu je klíčem k dlouholeté životnosti a spolehlivosti nové střešní krytiny.

Precizní provedení pokládky dle zásad

Pro pokládku asfaltových pásů je nutné dodržovat tato pravidla:

 • Používejte výhradně kvalitní materiály a specializované nářadí
 • Kladte pásy postupně s řádným přesahem
 • Dbejte na dokonalé spojení všech styků lepidlem nebo tavnou metodou
 • Věnujte maximální pozornost přesnému zaplnění rohů a koutů
 • Bezchybně přizpůsobte pásy okolním konstrukcím
 • Pečlivě utěsněte všechny okraje

Jen precizní provedení zaručí těsnost a dlouhou životnost střechy.

Pravidelná kontrola a údržba

 • Invest ice do kvalitní střešní krytiny se vyplatí jen s řádnou údržbou
 • Minimálně 1x ročně proved’te důkladnou prohlídku střechy
 • Zkontrolujte stav pásů, těsnost spojů
 • Případné závady ihned odborně opravte
 • Drobná prevence ušetří náklady na rozsáhlé budoucí opravy
 • Poctivá údržba je stejně důležitá jako kvalitní instalace

Checklist pro instalaci asfaltových pásů

Krok Popis
Příprava podkladu Čištění, vyrovnání, sušení
Nástroje a materiály Lepidla, nože, měřící nástroje
Pokládka pásů Postupné překrývání a spojování

asfaltove pasy na střeše

Údržba a životnost asfaltových pásů

Pravidelná kontrola a údržba

 • Včasná detekce a oprava jakéhokoli poškození pásů je klíčová
 • Minimálně jednou ročně proved’te důkladné čištění a odstranění nečistot, listí apod.

Očekávaná životnost různých typů

 • Klasické oxidované asfaltové pásy mají životnost 10-15 let
 • Moderní modifikované asfaltové pásy vydrží až 30 let za správné pokládky a údržby

Časté problémy a jejich řešení

 • Časté trhliny a poškození způsobené UV zářením a povětrnostními vlivy
  • Použijte opravné sady a tmely přímo určené pro asfaltové pásy
  • Preventivně aplikujte nátěry odolné proti UV záření
 • Problémy s nepřilnavostí a odtržením pásů od podkladu
  • Příprava podkladu je kritická, odstraňte veškerou vlhkost a nečistoty
  • Použijte kvalitní lepidla a spojovací materiály dle doporučení výrobce
  • Pravidelně kontrolujte všechny spoje a okraje
 • Mechanické poškození při pohybu na střeše
  • Dbejte na zvýšenou opatrnost při pohybu a pracích na střeše
  • Používejte kryty na obuv, postupujte po dřevěných podložkách
  • Vyvarujte se zatížení ostrými předměty

Nejčastější otázky

Jak dlouho vydrží asfaltové pásy na střeše?

 • Životnost závisí na typu pásu, kvalitě instalace a podmínkách prostředí.

Jsou asfaltové pásy vhodné pro všechny typy střech?

 • Asfaltové pásy jsou vhodné pro většinu typů střech, ale je důležité zvolit správný typ pásu podle konkrétních požadavků střechy.

Jaká je nejlepší metoda instalace asfaltových pásů?

 • Metoda instalace závisí na konkrétním typu pásu. Obecně je důležité dodržovat pokyny výrobce a zajistit správné překrývání a spojení pásů.

IPA vs asfaltový pás – je v tom rozdíl?

 • IPA (asfaltová lepenka) a asfaltový pás na střechu mají podobný základ, ale liší se v konstrukci, použití a vlastnostech. IPA je tradiční natavitelný asfaltový pás s nasákavou nosnou vložkou, který se používal zejména pro provizorní hydroizolace a lehké střešní konstrukce. Jeho nasákavá nosná vložka časem puchří, rozpadá se a hnije, když je vystavena vlhkosti. Dnešní asfaltové pásy na střechu jsou většinou modifikované přidáním elastomerů (SBS) nebo plastomerů (APP), což zvyšuje jejich tažnost, odolnost vůči stárnutí a zlepšuje jejich vlastnosti při nízkých teplotách. Asfaltové pásy jsou vhodné pro trvalejší a kvalitnější hydroizolace, včetně složitějších střešních konstrukcí.
Sdílet: