Jak topit v krbu a kamnech krok za krokem

jak topit v krbu

Používejte správné suché palivo jako dřevo nebo brikety.

Zajistěte dostatečný přísun vzduchu a pravidelně odstraňujte popel.

Kontrolujte tah komína a jednou ročně proveďte jeho vyčištění.

Dbejte na bezpečnost – chraňte se mřížkou, nezůstávejte bez dozoru a mějte po ruce hasicí přístroj.

Topení vyžaduje obezřetnost, ale přinese vám úspory a nezapomenutelný zážitek z živého ohně.

 • Výběr dřeva: Důležitý pro efektivní spalování.
 • Skladování a příprava dřeva: Klíčové pro kvalitu hoření.
 • Techniky spalování: Pro maximální využití tepla.

Výběr správného dřeva

Výběr vhodného dřeva je zásadní pro efektivní a bezpečné topení v krbu nebo kamnech.

Jehličnaté vs. listnaté dřevo

Jehličnaté dřevo, jako jsou smrk a borovice, má tendenci vytvářet více kouře a kreozotu, což může vést k ucpání komína.

Naopak, listnaté dřevo jako dub, jasan, a akát je efektivnější a bezpečnější volbou.

Druh dřeva Vlastnosti Vhodnost pro krb/kamna
Smrk Vysoký obsah mízy, větší kouř Méně vhodné
Borovice Vysoký obsah pryskyřice Méně vhodné
Dub Husté, těžké, dlouhé hoření Vhodné
Jasan Efektivní hoření, vysoký plamen Vhodné
Akát Husté, dlouhotrvající hoření Vhodné

jak topit v kamnech

Bříza a její vhodnost

Březové dřevo je oblíbené pro svůj krásný plamen, ale jeho kůra obsahuje oleje, které mohou ucpávat komíny.

Navíc rychleji hoří, což vyžaduje častější přikládání.

Skladování a příprava palivového dřeva

Správné skladování a příprava dřeva jsou klíčové pro efektivní spalování a maximální využití tepla.

Jak správně skladovat dřevo

Palivové dřevo by mělo být skladováno na suchém, dobře větraném místě.

To umožňuje dřevu „dozrát“ a snížit jeho vlhkost, což je nezbytné pro čistší a účinnější spalování.

Aspekt Doporučení
Místo Suché, dobře větrané
Doba skladování Nejméně 6 měsíců pro „dozrání“
Vlhkost dřeva Ideálně pod 20%

Příprava dřeva

Před topením je důležité dřevo správně připravit.

Dřevo by mělo být řádně naštípané a dosáhnout optimální vlhkosti.

Krok Popis
Naštípání Na menší kusy pro lepší hoření
Kontrola vlhkosti Ideálně pomocí vlhkoměru

krbova kamna topeni

Účinné spalování a udržení tepla

Pro dosažení ekonomického a ekologického vytápění je klíčové efektivní spalování a udržení tepla.

Zde jsou některé zásadní techniky spalování:

 1. Rovnoměrné přikládání paliva:
  • Pravidelné přikládání menších dávek paliva udržuje stálou tepelnou energii a účinné spalování bez výkyvů.
  • Předchází se zbytečnému přehřívání i nedostatečnému hoření.
 2. Zajištění dostatečného proudění vzduchu:
  • Pro dokonalé spalování je nezbytný dostatečný přívod vzduchu do ohniště.
  • Toho se dosáhne správným nastavením vzduchových klapek či přívodem.
  • Nedostatek vzduchu vede k neefektivnímu žhnutí.
 3. Správná velikost polen:
  • Optimální průměr polen zhruba 8-12 cm zajistí lepší proudění vzduchu kolem, rychlejší vzplanutí i delší hoření oproti velmi silným kmenům.

Udržení tepla

 1. Dobrá izolace topného prostoru:
  • Kvalitní izolace topeniště, komína a případně i místnosti samotné sníží tepelné ztráty a prodlouží dobu hoření jediné dávky paliva.
 2. Vhodné rozložení dřeva:
  • Pečlivé skládání polen s ohledem na proudění vzduchu umožní lepší prohřátí celé masy.
  • Větší kus dřeva uprostřed pak bude pomalu dohořívat a udržovat žár.
 3. Užití akumulačních materiálů:
  • Akumulační vložky či nástavby z materiálů jako žáruvzdorné betony či kameny uskladní část uvolněného tepla a postupně jej redistribubuí.

Kombinací těchto technik efektivního spalování a vhodných konstrukčních prvků pro zadržení tepla lze výrazně zvýšit hospodárnost a ekologický provoz vašeho topeniště.

 

topime v krbu

Čištění a údržba krbových kamen

Pravidelné čištění a údržba krbových kamen zajišťují jejich dlouhodobou funkčnost a bezpečnost.

Metody čištění

 1. Pasta z popela: Vytvoří se smícháním popela s vodou a aplikací na sklo.
 2. Vinný ocet: Použití na sklo pro odstranění nečistot.

Pravidelná kontrola

 • Komín: Pravidelné kontroly a čištění komína zabraňují nahromadění kreozotu a zajišťují bezpečné spalování.
 • Stav kamen: Kontrola prasklin a těsnění pro udržení efektivity a bezpečnosti.
Úkon Frekvence Důvod
Čištění skla Po každém použití Zajištění čistoty a viditelnosti
Kontrola komína Minimálně jednou ročně Prevence ucpání a požárů
Kontrola těsnění Dle potřeby Udržení efektivity

Bezpečnostní opatření

 • Požární detektory: Instalace detektorů kouře a oxidu uhelnatého pro zvýšení bezpečnosti.
 • Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů: Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi krbem/kamny a hořlavými materiály.

 

jak topit v krbu

Efektivní topení:

Faktor Doporučení
Izolace Klíčová pro udržení tepla
Rozložení dřeva Důležité pro optimální spalování
Kontrola kouře a CO Nezbytná pro bezpečnost

krbova kamna

Nejčastější se ptáte:

Jaké dřevo je nejlepší pro topení v krbu?

 • Nejlepší je používat tvrdé dřevo, jako je dub, jasan nebo akát.
 • Tyto druhy hoří déle a poskytují více tepla.

Jak dlouho by mělo dřevo zrát před spálením?

 • Dřevo by mělo zrát nejméně 6 měsíců, ideálně však rok, aby dosáhlo optimální vlhkosti pro spalování.

Jak často čistit komín?

 • Doporučuje se čistit komín alespoň jednou ročně, ideálně před topnou sezónou.
Sdílet: