Jurtami proti bezdomovectví – Zvláštní ubytování v jurtách pro lidi bez domova

jurta pro lidi bez domova

Jurty jsou unikátní stavby, které poskytují zajímavou alternativu k běžnému bydlení.

Ačkoli se původně jednalo o obydlí kočovných kmenů ve Střední Asii, v moderní době nacházejí jurty uplatnění po celém světě.

Jedním z neobvyklých, ale zároveň smysluplných způsobů využití jurty je jako dočasné obydlí pro lidi bez domova.

jurta pro bezdomovce

Jak fungují charitativní projekty s jurtami

V některých zemích vznikají charitativní projekty, které poskytují lidem bez domova možnost dočasně bydlet v jurtách.

Jde o levnou a rychle realizovatelnou variantu, jak zajistit základní bydlení pro ty nejpotřebnější.

Jurty pro tyto účely bývají stavěny na soukromých nebo obecních pozemcích.

Mohou tak vytvořit malé dočasné vesničky, které poskytnou útočiště více lidem najednou.

Hlavní výhody jurt v rámci charity:

 • Rychlé postavení dočasného obydlí
 • Nízké pořizovací náklady
 • Možnost stěhování a opětovného postavení
 • Odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • Poskytnutí základního soukromí a důstojnosti

Příklady projektů s charitativními jurtami

jurta pro lidi bez domova

Safe Place v Seattlu

V roce 2020 vznikl v Seattlu projekt Safe Place, který staví jurty pro lidi bez domova.

Jurty jsou umístěny na soukromých pozemcích a poskytují bezpečné místo k přespání pro 1-2 osoby. Majitel pozemku nechává obyvatele jurty bydlet zdarma.

Jurty v rámci projektu Safe Place jsou vybaveny základním nábytkem, osvětlením a topením.

Poskytují ochranu před deštěm a chladem, zároveň ale umožňují soukromí a důstojnost, na rozdíl od hromadných ubytoven.

jurty pro bezdomovce

Occupy Madison Village v Madisonu

V Madisonu ve Wisconsinu vznikla v roce 2011 komunita Occupy Madison Village, která poskytovala nouzové ubytování v jurtech pro demonstranty hnutí Occupy Wall Street a další lidi bez domova.

Vesnička sestávala z několika jurt a dalších stanů, které zajistily přístřeší desítkám lidí. Byly zde zavedeny základní služby jako vaření či sprchy.

I když byla nakonec vesnička úřady uzavřena, ukázala potenciál jurt jako levného řešení bytové nouze.

Dragonfly Village v Oaklandu

Dragonfly Village vzniklo v roce 2017 v Oaklandu v Kalifornii jako komunita asi 30 obyvatel žijících v jurtech a dalších stanech. Slouží jako přechodné bydlení pro lidi, kteří přišli o domov, včetně rodin s dětmi.

Komunita má svá pravidla a každý obyvatel má určené povinnosti.

Vesnice má vlastní kuchyni, sprchy i toalety. Projekt ukazuje, že i v improvizovaných podmínkách lze vytvořit fungující komunitu a poskytnout lidem zázemí.

Jak dlouho může v jurtě bezdomovec bydlet?

Doba možného ubytování v charitativní jurtě se liší podle konkrétního projektu. Některé jsou koncipovány jen jako nouzové přístřeší na pár nocí, jiné umožňují bydlet i několik měsíců.

Obecně ale platí, že jurty pro bezdomovce jsou míněny jako dočasné řešení naléhavé bytové situace, nikoli jako trvalé bydlení.

Cílem je poskytnout přechodný azyl a následně pomoci obyvatelům najít dlouhodobější bydlení a práci. Doba ubytování v jurtě by proto neměla přesáhnout řádově několik málo měsíců.

nová motivace začít nový život díky jurtám určeným lidem, kteří přišli o bydlení

Jaké jsou výhody jurt oproti běžným ubytovnám?

Jurty, ač jednoduché, mají ve srovnání s hromadnými ubytovnami pro bezdomovce několik výhod:

 • Poskytují větší soukromí a pocit domova
 • Lze je rychle přemístit a znovu postavit
 • Jsou cenově dostupnější než klasické stavby
 • Umožňují bydlet v malých skupinách, ne velkých kolektivech
 • Jsou méně stigmatizující – vzbudí méně averze okolí
 • Učí samostatnosti a sebeorganizaci komunity

Pro mnoho bezdomovců je život v jurtě důstojnější a přijatelnější než pobyt v ghettech nebo velkých ubytovnách.

Posiluje to jejich motivaci začít znovu.

Ačkoli nenahradí klasické bydlení a rozhodně to nená žádný glamping, jurty se ukazují jako perspektivní varianta pro přechodné ubytování lidí v nouzi.

Rychle a levně dokáží poskytnout základní obydlí.

V kombinaci s programem sociální pomoci tak mohou pomoci řešit problém bezdomovectví tam, kde je běžné bydlení nedostupné.

Sdílet: