Hromosvody – instalace a vše, co potřebujete vědět

hromosvod

Hromosvody představují klíčovou složku ochrany budov před blesky.

Instalace hromosvodu chrání dům před zásahem blesku a požárem.

Jde o soustavu jímačů, svodů a uzemnění pro bezpečné svedení elektrického výboje.

Profesionální montáž podle normy je nezbytná pro funkčnost a účinnost.

Hromosvod vyžaduje pravidelnou revizi a údržbu odborníkem minimálně jednou za dva roky.

 

 • Různé typy a jejich charakteristiky
 • Principy fungování hromosvodu
 • Materiály používané v hromosvodech
 • Základy instalace hromosvodů

Odborně nainstalovaný hromosvod je klíčovou ochranou rodinného domu před negativními účinky blesků a atmosférického přepětí.

Postup instalace hromosvodu krok za krokem:

 1. Zvolte typ hromosvodu dle velikosti domu – jímací soustava, izolovaná nebo mříž z pozinkované oceli.
 2. Umístěte jímací tyče či lano na nejvyšší bod a výčnělky střechy v odstupech max. 10m.
 3. Veďte svody co nejkratší a nejpřímější cestou k uzemnění, bez ostrých koutů.
 4. Uzemňovací soustavu vytvořte z páskového zemniče uloženého minimálně 0,5 m pod terénem.
 5. Připojte všechny kovové konstrukce domu pomocí ekvipotenciálních přípojnic.
 6. U hřebenového hromosvodu instalujte jímače po 0,5 m, upevněné držáky ve vzdálenosti max. 1 m.
 7. Dbejte na použití vhodných spojovacích a připojovacích prvků s dostatečnými izolačními vlastnostmi.
 8. Proveďte propojení s hromosvodem na okolních vyšších objektech.
 9. Po instalaci nechte provést revizní kontrolu svodů, přípojek a uzemnění odborníkem.
 10. Nezapomeňte na pravidelné periodické revize každé 2 roky.

Jen odborně provedený, řádně uzemněný a pravidelně kontrolovaný hromosvod zajistí 100% ochranu před bleskem.

Svěřte instalaci do rukou profesionálů.

Typy hromosvodů a jejich vlastnosti

Hromosvody lze rozdělit na několik typů, včetně aktivních a pasivních systémů.

Každý typ má své specifické vlastnosti a využití.

Typ hromosvodu Charakteristika Využití
Aktivní Vysoký výkon Velké budovy
Pasivní Jednoduchý design Malé a střední stavby

Princip funkce hromosvodu

Hromosvody fungují tím, že přijímají bleskový úder a bezpečně ho odvádějí do země, čímž chrání budovu a její obyvatele.

Materiály používané v hromosvodech

blesk hromosvod

Odolnost a výdrž

Běžně používané materiály zahrnují měď a hliník, které poskytují dobrý poměr mezi odolností, výdrží a cenou.

 

Instalace hromosvodu

Instalace hromosvodu je složitý proces, který vyžaduje odborné znalosti a dovednosti.

Je důležité, aby byla provedena kvalifikovanými techniky, aby se zajistila správná funkčnost a bezpečnost systému.

Zahrnuje volbu správného typu hromosvodu, jeho umístění a správné zapojení do země.

instalace hromosvodu

Údržba a kontrola hromosvodů

 

Důležitost pravidelné péče

Údržba hromosvodů je klíčová pro jejich správnou funkci.

 • Důležitost pravidelných kontrol
 • Čištění od nečistot
 • Kontrola všech spojů

Je důležité zajišťovat, aby hromosvody byly vždy v dobrém stavu, zejména v oblastech s vyšší bleskovou aktivitou.

Legislativní požadavky a normy pro hromosvody

V různých zemích existují specifické právní předpisy a normy, které určují, jak mají být hromosvody instalovány a udržovány.

Tyto předpisy zahrnují aspekty jako je minimální počet hromosvodů na budově, jejich umístění a typy materiálů, které se mohou používat.

Bezpečnostní rizika a ochrana

I přes to, že hromosvody mají za úkol chránit před bleskem, stále s sebou nesou určitá bezpečnostní rizika.

Je důležité zajistit, aby byly hromosvody správně zemněny a aby nedocházelo k přepětí, které by mohlo poškodit elektronická zařízení v domě.

blesk v poli

Nejčastější otázky:

Jak často by měly být hromosvody kontrolovány?

 • Doporučuje se provádět kontrolu hromosvodů alespoň jednou ročně, zejména po silných bouřích nebo v oblastech s častou bleskovou aktivitou.

Jsou hromosvody povinné na všech typech budov?

 • Závisí na lokálních stavebních předpisech. V některých oblastech mohou být hromosvody povinné, zejména u větších nebo výškových budov.

Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním hromosvodem?

 • Aktivní hromosvody mají mechanismy pro lepší zachycení blesků, zatímco pasivní hromosvody spoléhají na pasivní odvedení náboje do země.

Může instalace hromosvodu zvýšit hodnotu nemovitosti?

 • Ano, přítomnost hromosvodu může být považována za bezpečnostní prvek, který může zvýšit hodnotu a atraktivitu nemovitosti.
Sdílet: