obvod kružnice

Obvod kružnice hraje zásadní roli v mnoha praktických aplikacích.

Zde několik příkladů využití:

  • při návrhu kruhových struktur, jako jsou tunely, oblouky, kruhové dráhy nebo rotundy
  • při návrhu kol, pneumatik, volantů a dalších kruhových komponent
  • při návrhu kruhových prvků oblečení, jako jsou sukně nebo klobouky
  • při návrhu sportovních hřišť, závodních drah nebo při určování délky běžeckých drah
Výpočet obvodu kružnice

Výpočet obvodu kružnice

Vzorec pro výpočet obvodu kružnice:

O=2πr

kde:

  • O je obvod kružnice,
  • π je matematická konstanta Ludolfovo číslo, přibližně rovna 3.14159,
  • r je poloměr kružnice.
Sdílet: