obvod trojuhelniku

Trojúhelník je jedním z nejzákladnějších geometrických tvarů a pochopení jeho vlastností, včetně obvodu, je stěžejní v mnoha oblastech, od jednoduchých výpočtů ve školní matematice až po složitější aplikace v inženýrství a designu.

  • při návrhu objektů a struktur
  • v různých inženýrských výpočtech, zejména v oblasti stavebního a mechanického inženýrství
Výpočet obvodu trojúhelníku

Výpočet obvodu trojúhelníku

Vzorec pro výpočet obvodu trojúhelníku

Obvod trojúhelníku se vypočítává jako součet délek všech jeho tří stran.

Pro trojúhelník se stranami délek a, b a c je obvod O daný jako:

O=a+b+c

Sdílet: