Trojčlenka je základní matematický nástroj, který pomáhá řešit úlohy, kde se vyskytují vztahy mezi třemi známými hodnotami a jednou neznámou.

Tato kalkulačka je navržena tak, aby vám umožnila rychle a efektivně najít tuto neznámou hodnotu bez složitého počítání.

Trojčlenka Kalkulačka

Trojčlenka kalkulačka:
Jak použít kalkulačku pro trojčlenku:

 1. Přímá úměra:
  • Vyplňte dvě pole – například, pokud víte, že 5 kg jablek stojí 100 Kč a chcete zjistit, kolik stojí 8 kg, zadáte do prvního pole ‚5‘ a do druhého ‚100‘.
  • Do třetího pole zadáte novou hodnotu, pro kterou chcete výsledek – v tomto případě ‚8‘.
  • Kalkulačka vypočítá, kolik stojí 8 kg jablek.
 2. Nepřímá úměra:
  • Postup je podobný jako u přímé úměry, ale použijete ho v situacích, kdy se jedna hodnota zvyšuje, zatímco druhá klesá – například, pokud se zvýší počet lidí při práci, doba potřebná k dokončení práce klesá.

Výpočet trojčlenky bez kalkulačky:

 1. Přímá úměra:
  • Pokud chcete vypočítat přímo úměrnou hodnotu, použijte pravidlo kříže: X/Y = x/y.
  • Například, chcete-li vědět, kolik stojí 8 kg jablek a 5 kg stojí 100 Kč, řešení je 5/100 = 8/y, kde y je cena za 8 kg.

  5kg jablek (X) ……… 100Kč (Y)  
↑ 8kg jablek (x) ………  x Kč (y) ↑

 1. Nepřímá úměra:
  • U nepřímé úměry platí, že součin dvou odpovídajících si hodnot je konstantní: X*Y = x*y
  • Pokud tedy 5 lidí udělá práci za 10 hodin, pro 10 lidí to bude 5*10 = 10*y, kde y je nový počet hodin, které 10 lidí potřebuje k dokončení práce.

  5 lidí (X) ……… 10 hod (Y)  
↓ 10 lidí (x) ………  x hod (y) ↑

Sdílet: