objem kužele

Kužel je jednoduchý, ale všestranný tvar, který se objevuje v různých kontextech.

Příklady jeho využití:

  • pro návrh a konstrukci různých strukturálních prvků, jako jsou střechy, věže a podpěry.
  • pro návrh a výrobu různých průmyslových komponent a nástrojů
  • pro modelování a analýzu toku tekutin a vzduchu kolem objektů kuželového tvaru
Výpočet objemu kužele

Výpočet objemu kužele

Vzorec pro výpočet objemu kužele

V= (1/3) / ​π x r2 x h

kde:

  • V je objem kužele,
  • π je Ludolfovo číslo (přibližně 3.14159),
  • r je poloměr podstavy kužele,
  • je výška kužele.
Sdílet: