Virtuální baterie: Budoucnost skladování energie

virtuální baterie

Virtuální baterie jsou inovativním způsobem, jak efektivně využít decentralizované zdroje energie a zajistit spolehlivé a udržitelné řízení energetické sítě.

Jedná se o seskupení řízených spotřebičů a zařízení napojených na síť, která mohou své spotřeby regulovat dle aktuální potřeby a poptávky v síti.

Tato distribučně-spotřebitelská zařízení tak tvoří jakousi virtuální „baterii“ flexibility, která pomáhá vyrovnávat nesoulad mezi výrobou a spotřebou energie v reálném čase.

 • Virtuální baterie jsou inovativní formou energetického skladování.
 • Přinášejí řadu výhod, včetně lepší efektivity a snížení nákladů na energii.
 • Stojí před technologickými a regulačními výzvami.

virtuální baterie vizualizace

Základní principy virtuálních baterií

Virtuální baterie nejsou fyzickými zařízeními, jako jsou jejich tradiční protějšky.

Namísto toho využívají softwarové platformy a pokročilé algoritmy k optimalizaci a správě ukládání energie.

Virtuální baterie představují systém pro správu energie, který umožňuje uživatelům využívat akumulovanou energii efektivněji.

Tyto systémy mohou integrovat různé zdroje energie, jako jsou obnovitelné zdroje, a poskytovat lepší kontrolu nad jejich využitím.

Princip fungování virtuálních baterií

Princip fungování virtuálních baterií je založen na inteligentním řízení decentralizovaných zdrojů energie a flexibilních spotřebičů připojených k distribuční síti.

Cílem je efektivně využívat dostupné zdroje, snižovat plýtvání energií a optimalizovat náklady na provoz sítě.

 1. Sběr dat ze zdrojů a spotřebičů v reálném čase
  • Monitorování aktuální produkce energie z obnovitelných i konvenčních zdrojů
  • Sledování spotřeby energie připojených domácností, budov a podniků
 2. Analýza a predikce potřeb sítě
  • Vyhodnocování dostatečnosti zdrojů pro pokrytí aktuální poptávky po energii
  • Předpověď nabídky a poptávky s ohledem na faktory jako počasí či spotřební vzorce
 3. Řízení flexibility spotřebičů a zdrojů
  • Využití řiditelných zdrojů (baterie, elektromobily) k pokrytí výkyvů v síti
  • Řízení spotřeby flexibilních zařízení (tepelné čerpadla, klimatizace) podle potřeb
 4. Optimalizace toků energie
  • Řízené zapojování či odpojování spotřebičů pro vyrovnání výkyvů v síti
  • Akumulace přebytků energie ve vhodných zdrojích (domácí baterie)
  • Využívání skladované energie v době vysoké poptávky

Díky centralizovanému řízení decentralizovaných zdrojů a spotřebičů se virtuální baterie chovají podobně jako velkokapacitní úložiště energie.

Přispívají ke stabilizaci sítě, integraci obnovitelných zdrojů a zajišťují efektivnější využití všech dostupných energetických zdrojů, což vede k lepší udržitelnosti a úsporám.

virtuální baterie schéma

Technologie za virtuálními bateriemi

V srdci virtuálních baterií leží pokročilá technologie, která umožňuje jejich efektivní fungování.

Softwarové platformy

Klíčovým prvkem virtuálních baterií jsou softwarové platformy, které zpracovávají a analyzují data o spotřebě energie.

Tyto platformy jsou vybaveny algoritmy pro optimalizaci využití energie.

Integrace s obnovitelnými zdroji

Virtuální baterie mohou být integrovány s různými zdroji obnovitelné energie, což umožňuje jejich efektivnější využití a skladování.

Obnovitelný zdroj Příklady využití
Solární energie Skladování přebytku energie pro pozdější využití
Větrná energie Vyrovnaní produkce energie s poptávkou

 

Algoritmy pro optimalizaci

Algoritmy používané v virtuálních bateriích jsou klíčové pro jejich schopnost efektivně spravovat a optimalizovat ukládání a využití energie.

Tyto algoritmy umožňují inteligentní řízení toku energie mezi různými zdroji, jako jsou obnovitelné zdroje energie, a spotřebiteli.

Jak fungují algoritmy pro optimalizaci v virtuálních bateriích?

 1. Predikce a analýza: Algoritmy analyzují historická data o spotřebě energie a předpovídají budoucí spotřebu, což umožňuje efektivnější plánování a využití energie.
 2. Řízení nabíjení a vybití: Algoritmy určují, kdy a jak rychle nabíjet nebo vybíjet baterie, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.
 3. Integrace s obnovitelnými zdroji: Algoritmy koordinují ukládání energie získané z obnovitelných zdrojů, jako je solární a větrná energie, a zajišťují její využití v čase, kdy je to nejvýhodnější.
 4. Optimalizace nákladů: Algoritmy mohou sledovat ceny energie na trhu a rozhodovat o nejlepším čase pro nákup, prodej nebo skladování energie, aby byly minimalizovány náklady.
 5. Zajištění stability sítě: Algoritmy pomáhají udržovat stabilitu elektrické sítě tím, že vyrovnávají nabídku a poptávku energie, což je klíčové pro prevenci výpadků a zajištění spolehlivosti dodávky.

virtuální baterky

Zatímco virtuální baterie a pokročilé technologie baterií přinášejí mnoho slibů, je třeba pečlivě zvážit výzvy a potenciální dopady.

Budoucí výzkum a inovace budou klíčové pro maximalizaci jejich potenciálu a minimalizaci rizik.

virtuální baterie

Nejčastější otázky

 1. Co je virtuální baterie a jak funguje?
  Virtuální baterie je služba, která umožňuje efektivně využívat energii získanou z alternativních zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely, bez potřeby fyzického akumulátoru.
  Energie vytvořená solárními panely je převedena do sítě a „uložena“ jako kredit u dodavatele.
  Když potřebujete více energie, můžete ji „vyčerpat“ z vaší virtuální baterie​​​​.
 2. Jaké jsou rozdíly mezi službami virtuálních baterií od různých dodavatelů?
  Služby se liší v závislosti na dodavateli.
  Například E.ON poskytuje virtuální baterii s omezenou měsíční kapacitou a poplatky se liší podle kapacity.
  Naproti tomu ČEZ nabízí neomezené množství energie k odeslání zpět do sítě a tato služba není zpoplatněna​​.
 3. Jaké jsou výhody použití virtuální baterie?
  Hlavní výhodou je úspora nákladů a žádná potřeba údržby, která je spojena s fyzickými bateriemi.
  Virtuální baterie umožňují efektivnější využití uložené energie a mohou rychleji vrátit investice do solárních elektráren​​​​.
 4. Jaké jsou omezení virtuální baterie?
  Jedním z hlavních omezení je, že výkon fotovoltaické elektrárny nesmí přesáhnout 10 kWp.
  Dále jsou služby omezeny podmínkami jednotlivých dodavatelů energie, jako je například měsíční kapacita ukládání a poplatky za službu​​​​.
 5. Je virtuální baterie vhodná pro každého?
  Virtuální baterie jsou obzvláště výhodné pro ty, kdo chtějí zvýšit efektivitu využití energie z fotovoltaiky
Sdílet: