výhřevnost palivového dřeva

Výhřevnost palivového dřeva je klíčovým faktorem pro efektivní a ekonomické vytápění.

Výhřevnost dřeva udává množství energie uvolněné při spalování.

Měří se v MJ/kg nebo kWh/prm.

Závisí především na druhu dřeva a jeho vlhkosti. Nejlepší výhřevnost má buk, dub, akát, nižší měkké dřeviny.

Suché dřevo hoří lépe než vlhké a uvolňuje více tepla.

jak topit v krbu

Tento článek poskytne podrobný přehled o různých typech dřeva a jejich výhřevnosti.

 • Význam výhřevnosti palivového dřeva
 • Nejlepší dřeva pro vytápění: dub, jasan, akát
 • Vlastnosti a výhody tvrdého dřeva
 • Skladování a příprava palivového dřeva
 • Porovnání výhřevnosti různých typů dřeva

jak topit v kamnech

Výhřevnost je jednou z klíčových charakteristik palivového dřeva určující jeho kvalitu pro topení.

Udává množství tepelné energie, které se uvolní dokonalým spálením 1 kg paliva.

Běžně se vyjadřuje v MJ/kg nebo kWh/prm.

Hlavními faktory ovlivňujícími výhřevnost dřeva jsou:

 1. Druh dřeviny – Listnaté tvrdé dřeviny jako buk, dub, akát, jilm či ořech mají obecně vyšší výhřevnost oproti měkkým jehličnanům jako je borovice nebo smrk.
 2. Vlhkost dřeva – Suchému dřevu s obsahem vody pod 20% se připisuje nejvyšší výhřevná hodnota. Se zvyšující se vlhkostí výhřevnost rapidně klesá.
 3. Hustota dřeva – Hustší, kompaktnější dřeviny vykazují lepší výhřevné vlastnosti než dřevo měkké a řídké.

Orientační hodnoty výhřevnosti nejběžnějších druhů (při 15-20% vlhkosti):

 • Buk – 15,6 MJ/kg
 • Dub – 15,2 MJ/kg
 • Akát – 16,8 MJ/kg
 • Bříza – 16,3 MJ/kg
 • Smrk – 14,7 MJ/kg
 • Borovice – 16,2 MJ/kg

Při vyšším obsahu vody (30-60% vlhkost) se výhřevné hodnoty snižují až o 40-60%!

Pro efektivní a úsporné topení je tedy klíčové používat řádně vyschlé, tvrdé a kvalitní palivové dřevo se zachováním nízké vlhkosti.

Správným skladováním a sušením dřeva lze jeho výhřevné vlastnosti výrazně zvýšit.

Nejvhodnější dřevo pro krby a kamna

 • Tvrdé dřevo: Dub, jasan, akát poskytují delší a sálavější hoření​​.
 • Ovocné stromy: Vhodné pro grilování, ale méně efektivní pro vytápění.

Vlastnosti a výhody tvrdého dřeva

 • Delší hoření: Vyšší hustota a hmotnost tvrdého dřeva poskytuje delší dobu hoření.
 • Nižší obsah mízy: Méně kreozotu a kouře při spalování.

Skladování a příprava palivového dřeva

 • Suchost dřeva: Zajišťuje vyšší výhřevnost a efektivní spalování.
 • Proper Storage: Protects the wood from moisture and decay.

krbova kamna topeni

Výhřevnost různých druhů dřeva

Druh dřeva Výhřevnost
Dub Vysoká
Jasan Vysoká
Akát Vysoká

Jak správně topit dřevem

 • Správné rozmístění dřeva: Optimalizace pro lepší přístup vzduchu a rovnoměrnější hoření.
 • Kontrola teploty: Udržování stabilní teploty pro efektivnější využití energie.

Vliv dřeva na životní prostředí

 • Udržitelnost: Výběr dřeva z obnovitelných zdrojů snižuje ekologický dopad.
 • Emise: Porovnání emisí z dřeva a jiných paliv.

Bezpečnost při manipulaci s palivovým dřevem

 • Skladování dřeva: Důležitost bezpečného a suchého skladování dřeva.
 • Manipulace s dřevem: Dodržování bezpečnostních pravidel při řezání a manipulaci.

palivové dřevo

Často kladené otázky

Jaký je rozdíl ve výhřevnosti mezi tvrdým a měkkým dřevem?

 • Tvrdé dřevo obvykle poskytuje delší a intenzivnější hoření než měkké dřevo.

Jak dlouho by mělo dřevo vysychat před spálením?

 • Dřevo by mělo být sušeno alespoň 6-12 měsíců pro optimální výhřevnost a efektivní spalování.

Je ekologičtější topit dřevem nebo plynem?

 • Tato otázka závisí na mnoha faktorech, včetně typu dřeva, zdroje plynu a technologie spalování.
 • Obecně může být topení dřevem z obnovitelných zdrojů považováno za ekologičtější.

Jak ovlivňuje vlhkost dřeva jeho výhřevnost?

 • Vlhké dřevo má nižší výhřevnost a horší spalování než suché dřevo. Vysoká vlhkost vede k nižší efektivitě a vyšší produkci kouře a sazí.
Sdílet: