uhlopricka obdelniku

Výpočet úhlopříčky obdélníku je užitečným nástrojem v různých oblastech:

  • k ověření pravoúhlosti rohů a k výpočtu rozměrů v prostoru
  • k určení maximální velikosti předmětů
  • k určení rozměrů obrazovek televizorů a počítačových monitorů
Výpočet úhlopříčky obdélníku

Výpočet úhlopříčky obdélníku

Vzorec pro výpočet úhlopříčky obdélníku

√(a² + b²)

kde:

  • a je délka jedné strany obdélníku,
  • b je délka druhé strany obdélníku.
Sdílet: