obvod čtverce

Výpočet obvodu čtverce je základní matematická dovednost, která má široké uplatnění v různých oblastech:

  • k určení délky materiálů potřebných pro ohraničení čtvercových ploch, jako jsou dlaždice, základní desky budov nebo zahrady
  • pro určení rozměrů materiálů a plánování projektů apod.
Výpočet obvodu čtverce

Výpočet obvodu čtverce

Vzorec pro výpočet obvodu čtverce

O=4 x a

kde:

  • O je obvod čtverce,
  • a je délka strany čtverce.
Sdílet: