obsah trojuhelniku

Výpočet obsahu trojúhelníku není jen teoretická matematická operace, ale má mnoho praktických aplikací v běžném životě.

Výpočet obsahu pomáhá např. určit množství materiálů potřebných pro daný projekt a také v případě střech posoudit zatížení sněhem nebo větrem.

Výpočet obsahu trojúhelníku

Výpočet obsahu trojúhelníku

Vzorec pro výpočet obsahu trojúhelníku

S = 1/2 × a × v

kde:

  • S je obsah trojúhelníku
  • a je délka základny trojúhelníku
  • v je výška trojúhelníku, měřená kolmo na základnu
Sdílet: