Odchod do důchodu je klíčovým milníkem v životě každého člověka.

Použijte naši interaktivní kalkulačku a zjistěte na pár kliknutí, kdy vy konkrétně půjdete do důchodu.

Pro konkrétní informace o odchodu do důchodu čtěte celý článek.

Výpočet odchodu do důchodu

Odchod do důchodu kalkulačka

Jak kalkulačka odchodu do důchodu funguje:

K výpočtu důchodového věku je potřeba znát datum narození, pohlaví a počet vychovalých dětí.

Počet dětí může významně ovlivnit věk odchodu do důchodu, zejména u žen.

  • Důchodový věk se postupně zvyšuje a je závislý na ročníku narození.
  • Předčasný odchod do důchodu je možný, ale s finančními a právními důsledky.
  • Výpočet výše důchodu závisí na dobu pojištění a výši odvodů.

Důchodový věk

Důchodový věk v České republice se řídí zákonem a je závislý na ročníku narození.
Pro osoby narozené po roce 1971 je stanoven věk 65 let.

Požadovaná doba pojištění

Pro nárok na starobní důchod je potřeba splnit minimální dobu pojištění, která se postupně zvyšuje a od roku 2019 je stanovena na 35 let.

Výpočet důchodového věku

Rok narozeníDůchodový věk
do 195360 let
1954 – 196062 – 63 let
1961 – 197164 – 65 let
po 197165 let

Předčasný odchod do důchodu

Předčasný odchod do důchodu je možný, pokud splňujete státem daná kritéria, ale obvykle s sebou přináší sníženou výši důchodu.
Maximálně je možné odejít do důchodu o 3 roky dříve.

Podmínky pro předčasný odchod do důchodu

  • Nutnost splnění minimální doby pojištění.
  • Očekávání nižší výše důchodu v důsledku předčasného odchodu.

Výpočet výše důchodu

Výpočet důchodu v České republice závisí na několika faktorech, mezi které patří doba pojištění a výše vydělávaného příjmu.

Důchod se skládá ze dvou hlavních složek:

  • Základní výměra: Pevně stanovená částka, která v roce 2024 činí 4 400 Kč měsíčně.
  • Procentní výměra: Vypočítává se individuálně na základě celkové doby pojištění a vyměřovacího základu.

Vliv přesčasové práce na výši důchodu

Přesčasová práce může mít pozitivní vliv na výši důchodu, protože se do vyměřovacího základu započítává celkový výdělek, včetně přesčasů. Tím se může zvýšit procentní výměra důchodu.

Vdovský důchod

Vdovský důchod je určen osobám, které přišly o manžela/manželku a splňují určité podmínky.
Jeho výše závisí na pojištění zemřelého partnera a je nezávislá na příjmové situaci vdovy/vdovce.

Valorizace důchodů

Valorizace důchodů je pravidelným procesem, kterým se upravuje výše důchodů v reakci na inflaci a změny v ekonomice. Tím se zajišťuje, že důchody si zachovávají svou kupní sílu.

Sdílet: