výpočet povrchu jehlanu

Využijte naši kalkulačku pro výpočet povrchu jehlanu.

Příklady využití v běžném životě:

  • při návrhu stavebních a architektonických prvků
  • pro návrh a realizaci trojrozměrných projektů, kde je jehlan použit jako základní tvar
Výpočet povrchu jehlanu

Výpočet povrchu jehlanu

Vzorec pro výpočet povrchu jehlanu:

S=Sp+Spl

kde:

  • S představuje celkový povrch jehlanu
  • Obsah podstavy (Sp) – toto je plocha základny jehlanu. Pro čtvercovou nebo obdélníkovou základnu se jedná o součin délek jejích stran.
  • Obsah pláště (Spl) – toto je součet ploch všech trojúhelníkových stěn jehlanu. Výpočet plochy každé boční stěny závisí na tvaru a rozměrech jehlanu.
Sdílet: