povrch hranolu

Kalkulačka povrchu hranolu je užitečným nástrojem, který nachází uplatnění v mnoha oblastech, od vzdělávání až po profesionální aplikace v oblastech jako je architektura, inženýrství a design.

  • pro výpočet materiálů a nákladů
  • pro výpočet potřebných materiálů a pro výrobní plánování
Výpočet povrchu hranolu

Výpočet povrchu hranolu

Vzorec pro výpočet povrchu hranolu

Povrch pravoúhlého hranolu se vypočítává jako součet ploch všech jeho stěn.

Pro jednoduchý třístranný hranol s délkami hran A, B a C je celkový povrch vypočítán jako:

S=2(ab+bc+ac)

kde:

  • a, b, a c jsou délky tří vzájemně kolmých hran hranolu
Sdílet: