povrch kužele

Kužel najdeme všude v našem každodenním životě.

Zde je několik příkladů z běžné praxe, kde se nám povrch kužele může hodit:

  • při návrhu stavebních prvků, jako jsou střechy, věže nebo jiné architektonické prvky
  • pro určení množství materiálů potřebných pro jeho výrobu
  • k lepšímu pochopení geometrických konceptů a k provádění domácích úkolů nebo projektů
Výpočet povrchu kužele

Výpočet povrchu kužele

Vzorec pro výpočet povrchu kužele

Povrch kužele = π . r . (r+s)

kde:

  • π je Ludolfovo číslo (přibližně 3.14159),
  • r je poloměr základny kužele,
  • s je délka strany kužele (též nazývaná jako tvořící kužele nebo skloněná výška).
Sdílet: