povrch koule

Výpočet povrchu koule lze využít např. pro pro vývoj a analýzu sférických objektů, jako jsou bubliny, kapky, planety nebo tlakové nádoby.

Dále např. pro návrh sférických struktur a objektů, jako jsou kupole, sportovní stadiony, designové předměty apod.

Výpočet povrchu koule

Výpočet povrchu koule

Vzorec pro výpočet povrchu koule:

S = 4 x π x r2

kde:

  • S je povrch koule,
  • π je Ludolfovo číslo, přibližně 3.14159,
  • r je poloměr koule.
Sdílet: