objem válce

Výpočet objemu válce lze provést tak, že vypočítáte plochu jeho kruhové základny
(číslo π násobené r2) a tu následně vynásobíte výškou válce v.

Využijte naši interaktivní kalkulačku pro rychlý výpočet.

Tyto výpočty jsou nezbytné např.

  • při konstrukci vodních nádrží, které nám udržují pitnou vodu
  • při navrhování motorů aut, atd.
Výpočet objemu válce

Výpočet objemu válce

Vzoreček pro výpočet objemu válce:

V=π×rv

kde:

π (čteme jako „pí“) je matematická konstanta, jejíž hodnota je přibližně 3.14159. Je to poměr obvodu kruhu k jeho průměru.

r je poloměr základny válce. Je to vzdálenost od středu kruhové základny válce ke krajům. Pokud máte průměr kruhu, poloměr je přesně polovina této hodnoty.

v je výška válce. To je vzdálenost mezi oběma kruhovými základnami válce.

Objem válce se vypočítá pomocí vzorce V=π.r2.h, kde V je objem, r je poloměr základny válce a ℎ je výška válce.

Sdílet: