povrch válce

Výpočet povrchu válce je klíčovou dovedností v geometrii s mnoha praktickými aplikacemi v reálném světě:

  • pro výběr materiálů, náklady na výrobu
  • při návrzích věcí jako jsou sloupy, pilíře, nebo kruhové schodiště, kde je nutné určit množství potřebného materiálu
  • Aerodynamika a hydrodynamika: pro analýzu odporu a tahu na tělesa válce, které se pohybují vzduchem nebo vodou
Výpočet povrchu válce

Výpočet povrchu válce

Vzorec pro výpočet povrchu válce

S = 2 . π . r2+2 . π . r . h

kde:

  • S je celkový povrch válce,
  • r je poloměr podstavy válce,
  • je výška válce,
  • π je Ludolfovo číslo, přibližně 3.14159.
Sdílet: