sklon střechy

Kalkulačka sklonu střechy je nástroj, který má široké využití v praxi, zejména v oblastech stavebnictví a architektury.

Sklon střechy má vliv na celkový vzhled domu, ale také na jeho funkčnost, například odvodnění nebo odolnost proti sněhovému zatížení.

Potřebujete pouze vodováhu, metr a naši kalkulačku:

Výpočet sklonu střechy

Výpočet sklonu střechy

Vzorec pro výpočet sklonu střechy

Sklon střechy se vypočítá pomocí jednoduché trigonometrie. Úhel sklonu střechy, α, se dá vypočítat jako:

α = arctan (kolmá vzdálenost / délka vodováhy)

kde:

  • Kolmá vzdálenost je vzdálenost od konce vodováhy ke střeše.
  • Délka vodováhy je horizontální vzdálenost, přes kterou je vodováha položena.
  • Arctan je matematická funkce používaná k určení úhlu

Sklon střechy je úhel, který svírá rovina střechy s vodorovnou rovinou.

Udává se v procentech, stupních nebo poměru:

  • Procenta: Nejběžnější jednotka pro sklon střechy v České republice.
  • Stupně: Používá se méně, ale je kompatibilní s mezinárodními normami.
  • Poměr: Udává se jako poměr délky stoupání k délce vodorovné projekce střechy (např. 3:1).

Sklon střechy je důležitý parametr, který ovlivňuje funkčnost, estetiku a životnost střechy.

Sklon střechy ovlivňuje několik faktorů:

  • Typ střešní krytiny: Různé typy krytin vyžadují různé minimální sklony střechy. Například pálené tašky vyžadují sklon alespoň 30%, zatímco asfaltové šindele 15%.
  • Klimatické podmínky: V oblastech s velkým sněžením je nutné mít strmější střechu, aby se sníh snáze odváděl. V oblastech s častým deštěm je důležitý dostatečný sklon střechy pro optimální odvodnění.
  • Estetické preference: Sklon střechy ovlivňuje celkový vzhled domu. Někteří preferují strmější střechy pro jejich tradiční vzhled, zatímco jiní preferují plošší střechy pro moderní vzhled.
  • Funkčnost střechy: Kromě estetiky hraje sklon střechy důležitou roli i v dalších aspektech, jako je větrání, tepelná izolace a údržba.
Sdílet: